ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:20  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:19  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้จัดการทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภทพุ่งแหลน สถิติ 48.54 เมตร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:18  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:18  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:11  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2561 นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี2561 ได้รับรางวัล ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทองพุ่งแหลน ชาย ม.ต้น -รางวัลชนะเลิศอันดับที่3เหรียญทองแดง ขว้างจักร ชาย ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:40  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..