ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:20  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:19  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้จัดการทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภทพุ่งแหลน สถิติ 48.54 เมตร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:18  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:18  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:17  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:11  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2561 นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี2561 ได้รับรางวัล ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทองพุ่งแหลน ชาย ม.ต้น -รางวัลชนะเลิศอันดับที่3เหรียญทองแดง ขว้างจักร ชาย ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:40  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..