ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา มะโยธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,10:11  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2561 นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี2561 ได้รับรางวัล ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทองพุ่งแหลน ชาย ม.ต้น -รางวัลชนะเลิศอันดับที่3เหรียญทองแดง ขว้างจักร ชาย ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:40  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอน:นักกีฬาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:38  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนุสรา สามหมอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:18  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2559 ครูสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียยญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนุสรา สามหมอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:16  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2560 รางวัลเหรียญทองระดับเขต การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณา เครื่อเพียกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:11  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี่2556 รางวัลเหรียญทองระดับภาค การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤษณา เครื่อเพียกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:11  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การทดลอง
ชื่ออาจารย์ : นายบุญนำ กองตุ้น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,14:50  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..