สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
 
 
               ปรัชญา                                               “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม”
               สุภาษิต                                               “อต.ตาหิ  อต.ตโน  นาโถ”
               สีธงประจำโรงเรียน                           “แดง – น้ำเงิน”
               ตราประจำโรงเรียน                           “รูปคบเพลิงและใบโพธิ์”
               ต้นไม้ประจำโรงเรียน                        “ต้นโพธิ์”                          
               อักษรย่อ                                              “พ.ค.”