ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกล COVID-19
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีเหลือง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรม บอกรักแม่ ผ่านผลงาน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๑เยี่ยมชมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 62
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 61
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านสวัสดิการและจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม รอบ 3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 61
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 26561
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 61
เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ร่วมงานปัจฉิมนิเทศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 61
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 60
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวันครบรอบ 41 ปีในการก่อตั้งโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมจัดค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 60