กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกกร ฐานะดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรรณา สาชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 093-8768081
อีเมล์ : nanarak_n@hotmail.com