กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประยุทธ ดุษฎี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพัชรภรณ์ คำหว่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0866418623
อีเมล์ : mew12khamwan@gmail.com

นายธเนตร สูนหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4