กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบัวเรียว กิริยา
ครู คศ.3

นายธเนตร สูนหอม
ครูอัตราจ้าง

นายประยุทธ ดุษฎี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1