คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร กมุทศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
เบอร์โทร :