วารสารโรงเรียน
วันคริสต์มาส "Merry christmas and Happy new year"
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
รับจการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
พัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
นางสาวศศิธร สุทธิดี นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จย่า
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
การนำเสนอผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
วันไหว้ครู ปี 2563
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที ่2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประเมินสถานศึกษาสีขาว
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62