วารสารโรงเรียน
เปิดเรียนวันแรก วันแรกที่เปิดเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ผู้อำนวยการเขต มอบนโยบายยกผลสัมฤทธิ์รายหน่วย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
อบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา มัธยมศึกษาหนองคายมอบนโยบาย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
วารสารข่าว แสดงความยินดีกับครูที่เรียนจบปริญญาโท เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
รองผู้อำนวยการมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา กศส จำนวน 61 ทุน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 64
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมได้รับรางวัลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอโพธิ์ตาก มอบเกียรติครูเนื่องในวันครู ปี 2564
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
วันคริสต์มาส "Merry christmas and Happy new year"
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
รับจการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
พัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
นางสาวศศิธร สุทธิดี นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จย่า
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
การนำเสนอผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 63
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63