วารสารโรงเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที ่2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประเมินสถานศึกษาสีขาว
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 62
กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(R to You)
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกปราชญ์สุนทรภู่ เชิดชูวัฒนธรรมไทย วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
อบรมขยายผลระดับประกันคุณภาพแนวใหม่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๔๓ ปี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62