วารสารโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(R to You)
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกปราชญ์สุนทรภู่ เชิดชูวัฒนธรรมไทย วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
อบรมขยายผลระดับประกันคุณภาพแนวใหม่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๔๓ ปี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62
การอบรมขยายผลระบบประกันคุณภาพแนวใหม่
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 62
ทำบุญตักบาตร
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุท
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต๒๑ เยี่ยมชมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากนัดหมาย และให้กำลังใจนักกีฬา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
เตรียมความพร้อมนักเรียนแกนนำ เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 62