ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโพธิ์ตากพิทยาคม (PKBL)
เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาโพธิิ์ตากพิทยาคม (PKBL) โดยมี นายสุริยา มะโยธี เป็นประธานในการประชุม บรรยากาศประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดประชุม ณ ห้องประชุมจันทรธรรมโสภิต โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,14:43   อ่าน 205 ครั้ง