รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
37 หมู่ 7   ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4248-3133


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :